De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Training | Advies

Bedrijfshulpverlening

BHV Herhaling

ZaVe-Secure adviseert om 1 jaar na het halen van het BHV-certificaat een herhalingsles te doen. Bij deze herhaling zal interactief aandacht worden besteed aan het herhalen van de theoriekennis en het in praktijk oefenen van levensreddende handelingen, verbandleer, brand en ontruiming.

Wat zeggen de deelnemers?

Zij geven de training een gemiddeld cijfer van een 8,5. "Zeer goed" "Beter dan verwacht" "Prima voldaan" "Prima herhaling"

R

isico Inventarisatie

en Evaluatie (RI&E)

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico Inventarisatie en Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E bestaat uit twee delen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheids- risico’s in uw bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terug- dringen. Dus ook het financiële risico. Bron www.rie.nl Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een RI&E? Neem dan contact met ons op!
In Nederland hebben jaarlijks 100 bedrijfsongevallen een fatale afloop. Bron: FNV Bondgenoten Bedrijfshulpverlening wordt verleend wanneer er ongelukken in uw bedrijf plaatsvinden die de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen in en om uw bedrijf bedreigen. De bhv’er is getraind om mensen in geval van een calamiteit in veiligheid te brengen en waar nodig kan de bhv’er eerste hulp verlenen.
De Arbowet verplicht elke organisatie een Bedrijfshulpverlening organisatie (BHV) op te zetten. De BHV neemt de eerste maatregelen bij calamiteiten.
De Kennis om te Delen

Bedrijfshulpverlening

BHV Herhaling

ZaVe-Secure adviseert om 1 jaar na het halen van het BHV-certificaat een herhalingsles te doen. Bij deze herhaling zal interactief aandacht worden besteed aan het herhalen van de theoriekennis en het in praktijk oefenen van levensreddende handelingen, verbandleer, brand en ontruiming.

Wat zeggen de deelnemers?

Zij geven de training een gemiddeld cijfer van een 8,5. "Zeer goed" "Beter dan verwacht" "Prima voldaan" "Prima herhaling"