De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Training | Advies

Bedrijfshulpverlening

BHV Ontruimingsoefening

U dient met regelmaat een ontruimingsoefening te houden om te controleren of uw ontruimings-plan (nog) goed functioneert. Het is niet alleen belangrijk dat bij een ontruiming iedereen snel buiten staat, maar ook dat de communicatie goed is verlopen. ZaVe-Secure begeleidt en houdt uw bhv’ers gemotiveerd door met verschillende scenario’s te oefenen, afgestemd op uw wensen in de praktijk.
In Nederland hebben jaarlijks 100 bedrijfsongevallen een fatale afloop. Bron: FNV Bondgenoten Bedrijfshulpverlening wordt verleend wanneer er ongelukken in uw bedrijf plaatsvinden die de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen in en om uw bedrijf bedreigen. De bhv’er is getraind om mensen in geval van een calamiteit in veiligheid te brengen en waar nodig kan de bhv’er eerste hulp verlenen.

R

isico Inventarisatie

en Evaluatie (RI&E)

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico Inventarisatie en Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E bestaat uit twee delen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheids- risico’s in uw bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terug- dringen. Dus ook het financiële risico. Bron www.rie.nl Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een RI&E? Neem dan contact met ons op!
De Arbowet verplicht elke organisatie een Bedrijfshulpverlening organisatie (BHV) op te zetten. De BHV neemt de eerste maatregelen bij calamiteiten.
De Kennis om te Delen

Bedrijfshulpverlening

BHV Ontruimingsoefening

U dient met regelmaat een ontruimingsoefening te houden om te controleren of uw ontruimings-plan (nog) goed functioneert. Het is niet alleen belangrijk dat bij een ontruiming iedereen snel buiten staat, maar ook dat de communicatie goed is verlopen. ZaVe-Secure begeleidt en houdt uw bhv’ers gemotiveerd door met verschillende scenario’s te oefenen, afgestemd op uw wensen in de praktijk.