De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Training | Advies

BHV Ploegleider

Het is belangrijk dat uw bedrijf iemand heeft die in staat is leiding te geven aan de bedrijfshulpverleners.

Eindtermen

De cursist: heeft kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening; heeft kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen; herkent bhv-voorzieningen en bhv-middelen; heeft kennis en inzicht in de taak van de ploegleider bhv; heeft kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een bhv-inzet; kan leiding geven aan een inzet van een bhv-ploeg; kent de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening; heeft inzicht in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en).

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is een bhv-diploma vereist.

Duur opleiding

Deze opleiding heeft een duur van twee dagen (16 uur). Deze training wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Na het met positief resultaat afronden van het examen, ontvangt u een diploma.

Wat nog meer?

We kunnen een RI&E voor u uitvoeren of een ontruimings- oefening organiseren.

R

isico Inventarisatie

en Evaluatie (RI&E)

Een RI&E bestaat uit twee delen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terug- dringen. Dus ook het financiële risico. Bron www.rie.nl

BHV Ploegleider

Het is belangrijk dat uw bedrijf iemand heeft die in staat is leiding te geven aan de bedrijfshulpverleners.

Eindtermen

De cursist: heeft kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening; heeft kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen; herkent bhv-voorzieningen en bhv-middelen; heeft kennis en inzicht in de taak van de ploegleider bhv; heeft kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een bhv-inzet; kan leiding geven aan een inzet van een bhv-ploeg; kent de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening; heeft inzicht in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en).

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is een bhv- diploma vereist.

Duur opleiding

Deze opleiding heeft een duur van twee dagen (16 uur). Deze training wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Na het met positief resultaat afronden van het examen, ontvangt u een diploma.