De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Training | Advies

Voor wie?

De training is bestemd voor medewerkers in de beveiligingsbranche met een coördinerende rol, die voor hun werk helder in het Engels moeten kunnen communiceren.

Vooropleiding

Als vooropleiding is een niveau Engels op vmbo-tl, mavo of havo gewenst, het diploma Beveiliger 2 inclusief Engels of de training Praktisch Engels: Beveiliger.

Lesmaterialen

We maken gebruik van diverse cursusboeken en eigen materiaal in de elektronische leeromgeving Moodle.

Intakeprocedure

Een intakeprocedure bestaat in ieder geval uit een gesprek met de opdrachtgever (manager, hr- vertegenwoordiger of de deelnemer zelf) en voor elke deelnemer een (online) vragenlijst en een instaptest.

Taalniveaus

De aanduidingen A1, A2 en B1 zijn taalniveaus uit het Europees Referentiekader (ERK/CEFR). Lees meer

Trainingsvoorstel

Na de intake krijgt u van ons een trainingsvoorstel met een advies over de inhoud, vorm en duur van de training. In overleg bepalen we de data, tijden en locatie.
Medewerkers in de beveiligingsbranche komen op allerlei manieren in contact met mensen. Een heldere communicatie, ook in het Engels, is cruciaal voor het bewaken en garanderen van de veiligheid. ZaVe-Secure richt zich met name op medewerkers in de beveiligingsbranche (security hosts), hospitality, of in aanverwante dienstverlenende beroepen.

Praktisch Engels:

Coördinator Beveiliging

Praktisch Engels:

Coördinator Beveiliging

Trainingsvorm

De lessen zijn gevarieerd en er wordt gebruik gemaakt van moderne internet-toepassingen. De deelnemers zijn actief bezig met spreek- en luisteroefeningen, dictees, puzzels, games en vele andere activiteiten.

Trainingsduur

De training heeft een doorlooptijd van ongeveer 3 – 6 maanden. We kunnen de training in verschillende varianten aanbieden:

Voor wie?

De training is bestemd voor medewerkers in de beveiligingsbranche met een coördinerende rol, die voor hun werk helder in het Engels moeten kunnen communiceren.

Vooropleiding

Als vooropleiding is een niveau Engels op vmbo-tl, mavo of havo gewenst, het diploma Beveiliger 2 inclusief Engels of de training Praktisch Engels: Beveiliger.

Lesmaterialen

We maken gebruik van diverse cursusboeken en eigen materiaal in de elektronische leeromgeving Moodle.
Medewerkers in de beveiligingsbranche komen op allerlei manieren in contact met mensen. Een heldere communicatie, ook in het Engels, is cruciaal voor het bewaken en garanderen van de veiligheid. ZaVe-Secure richt zich met name op medewerkers in de beveiligingsbranche (security hosts), hospitality, of in aanverwante dienstverlenende beroepen.

Resultaat

Na deze training kunt u: korte mondelinge mededelingen in het Engels begrijpen, toelichten en toepassen; Engelse teksten over beveiligingsonderwerpen, begrijpen, toelichten en toepassen; in het Engels een presentatie houden (briefing voor de beveiligers) over beveiligings- en veiligheidsplannen voor een evenement; eenvoudige Engelse teksten (memo’s, e-mails) over veelvoorkomende beveiligingsonderwerpen schrijven.

Kosten

De kosten van deze training hangen af van diverse factoren, zoals: aantal trainingsuren; aantal deelnemers; niveau; locatie; intensiteit; vorm. Heeft u belangstelling voor de training, neemt u dan vooral contact met ons op, telefonisch of per e-mail, dan bespreken we de mogelijkheden.