ZaVe Risicoanalyse

Veiligheidsketen

ZaVe-Secure werkt met het veiligheidsketen als denkmodel. Dit leidt tot een grote openheid over risico’s en dwingt u na te denken over de aanpak van mogelijke veiligheidsproblemen.

Onderzoek en

interviews

ZaVe-Secure schept door onderzoek en interviews duidelijkheid over de huidige securityomgeving en adviseert, indien noodzakelijk, over de te nemen vervolgstappen. Dit wordt uiteraard persoonlijk met u besproken na het overhandigen van een uitgebreide rapportage.
De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Training | Advies
“Crimineel is vaker slimmer dan één maatregel” Criminelen worden steeds slimmer en de wereld verandert in veel opzichten. Mogelijk heeft u al jaren geen last van derving of ongewenst bezoek en denkt u dat u huidige beveiligingsmaatregelen voldoende zijn. Criminaliteit blijft voor veel bedrijven een toenemend probleem. Buiten financiële schade heeft dit ook een impact op het veiligheidsgevoel bij alle betrokkenen in het bedrijf. Toch is het verstandig om de veiligheid van uw organisatie eens flink onder de loep te nemen. Het is ook van belang dat er binnen uw gehele organisatie in alle lagen een veiligheidsbewustzijn heerst (security awareness). Met de ZaVe-Secure Risicoanalyse kan een belangrijke (eerste) meting worden gedaan naar het niveau van uw beveiliging, een vingerwijzing van zwakke plekken, een geruststelling of juist een waarschuwing om verder te onderzoeken. Het is uiteraard belangrijk de risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen. Of het nu de veiligheid van uw mensen, gebouwen of processen betreft, iedere situatie heeft een weloverwogen aanpak nodig. Kent u de zwakke plekken? Is er een goed ontruimingsplan? Heeft u de toegangscontrole op orde? En hoe eenvoudig is het voor onbevoegden om op kritische posities in uw bedrijf binnen te dringen?

ZaVe Risicoanalyse

“Crimineel is vaker slimmer dan één maatregel” Criminelen worden steeds slimmer en de wereld verandert in veel opzichten. Mogelijk heeft u al jaren geen last van derving of ongewenst bezoek en denkt u dat u huidige beveiligingsmaatregelen voldoende zijn. Criminaliteit blijft voor veel bedrijven een toenemend probleem. Buiten financiële schade heeft dit ook een impact op het veiligheidsgevoel bij alle betrokkenen in het bedrijf. Toch is het verstandig om de veiligheid van uw organisatie eens flink onder de loep te nemen. Het is ook van belang dat er binnen uw gehele organisatie in alle lagen een veiligheidsbewustzijn heerst (security awareness). Met de ZaVe-Secure Risicoanalyse kan een belangrijke (eerste) meting worden gedaan naar het niveau van uw beveiliging, een vingerwijzing van zwakke plekken, een geruststelling of juist een waarschuwing om verder te onderzoeken. Het is uiteraard belangrijk de risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen. Of het nu de veiligheid van uw mensen, gebouwen of processen betreft, iedere situatie heeft een weloverwogen aanpak nodig. Kent u de zwakke plekken? Is er een goed ontruimingsplan? Heeft u de toegangscontrole op orde? En hoe eenvoudig is het voor onbevoegden om op kritische posities in uw bedrijf binnen te dringen?